PRIVAATSUSPOLIITIKA
Männimäe külalistemaja (Viljandi KEK OÜ) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine.
Isikuandmed on andmed, mida Männimäe külalistemaja (Viljandi KEK OÜ) kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal.
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• Broneerimise sooritamisel meie kodulehet isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Männimäe külalistemaja (Viljandi KEK OÜ) võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

Muude andmete kogumine.
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine.
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Männimäe külalistemaja kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest teenustest, saab ennast adressaatide sihtrühmast saab oma andmed eemaldada või muuta aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Männimäe külalistemaja (Viljandi KEK OÜ) ei edasta kliendi andmeid kolmandatele osapooltele, va kui info avaldamise vajadus tulneb Eesti Vabariigi seadlusandlusest.

Isikuandmete kaitse.
Männimäe külalistemaja (Viljandi KEK OÜ) rakendab kõiki teadaolevaid ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus.
Kõiki Männimäe külalistemaja (Viljandi KEK OÜ) kodulehe külastamise ja broneeringute sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused.
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ning vastava info avaldame www.mannimaja.ee kodulehel.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .